X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
هر چقدر اوج بگیری از نظر مردمی که پرواز را نمی فهمند کوچکتر به نظر می رسی.((نیچه))