X
تبلیغات
زولا
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

خود آدم کیست؟

همه این سؤال را می پرسند

از فلاسفه،

شاعران،

از روانشناسان،

اما چرا از من نمی پرسند؟

اگر از من می پرسیدند، خیلی ساده می گفتم:

خود آدم، خودش است دیگر !

یک چیز عزیز و بی همتا و هیچ کس نمی تواند تعریفش کند.

هیچ کس به جز خودش !

پس خودت را از خودت بپرس !

اما یادت باشد آدم حسابی از خودش درس نمی پرسد!!! 

 

فرانک ژاکوبز (فالکو)