X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
علی (ع )از دیدگاه شریعتی...

مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت ؟ باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید ؟ او با علی آشناتر است.   

« دکتر علی شریعتی » ( اسلام شناسی ، ص ۵۸۷ ) 

 

 علی کسی است که نه تنها با اندیشه و سخنش ، بلکه با تمام وجود و زندگی اش به همه ی دردها و نیازها و همه ی احتیاج های چند گونه بشری در همه دوره ها پاسخ می دهد . 

  

 « دکتر علی شریعتی » ( ما و اقبال ، ص ۳۸ )