باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
سخنانی در باب اینده

آینده همان است که ما می اندیشیم. مارک اورل 

 

برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید. آلن لاکین 

 

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد. ژان داوید 

 

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است. برایان تریسی 

 

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فردریش نیچه