X
تبلیغات
زولا
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

ای اهل ایمان! روزه بر شما واجب شد چنانکه بر امتهای گذشته واجب شده بود, باشد که پرهیزکار شوید. روزهای شمرده شده ای را روزه بدارید و هر که از شما بیمار یا در سفر باشد روزهای دیگری روزه بگیرد, و بر کسانی که روزه طاقت فرساست در عوض هر روز تهی دستی را طعام دهند, و هر که با میل کار خیر کند آن برایش بهتر است و روزه گرفتن برای شما بهتر است اگر میدانستید 

 

 (کتاب آسمانی سوره بقره 183 و 184 )