باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
۲۰عبارت انرژی بخش

۱.امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من است.قدرت کامیابی بخش خدا به یکایک

ثانیه هایامروزم برکت میدهد تا به عالیترین ثمرات نیکو برسم.

 

2.هر روز از هر جهت وضع من بهترو بهتر میشود.در جهانم همه چیز نیکوست.

 

3.من به هر کاری که دست بزنم موفق و پیروز میشوم.تمام عوامل موفقیت

درون من هست.

 

4.من خودم را همینگونه که هستم کاملا دوست دارم و هر لحظه بهترو بهتر میشوم.

 

5.من به فکر راههایی برای کمک به بهبود جهان هستم و آنها را اجرا میکنم.

 

6.اکنون هزاران هزار نیکی از هزاران هزار راه به من رسیده است.

 

7.هرچه نیاز داشته باشم به سراغم ما آید.

 

8.من یقین دارم که هم اکنون آرزوهایم محقق شده ند و زندگیم درخشان

شادمان و ایمن است.

 

9.کائنات لبریز از وفور نعمت و همواره روزی رسان است.من در جهانی

سر شار از فراوانی زندگی میکنم و به فراوانی نا محدود کائنات متصلم.

 

10.من برای کسب برکت و توانگری خود به انسانها اوضاع و شرایط متکی

نیستم. تنها منشا برکت و توانگری من خداوند است و هم اکنون از راههای

 ویزه خودش توانگری و برکاتش را به من رسانده است.

 

11.وضع کسب و کار عالی و بی نظیر است چون از آسمان طلا می بارد.

هم اکنون درآمد من چند برابرو ثروتم افزون تر شده است.

 

12.من به دیگران کمک میکنم و از موفقیت و پیشرفت همه انسانها

از صمیم قلب خوشحال میشوم.

 

13.عشق خداوند را از درون نثار دیگران میکنم وحتی برای کسانی

که پشت سرم حرف میزنند و از من خرده میگیرند آرزوی خیرو خوشی میکنم.

 

14.هر روز الهامها و اندیشه های خلاق به سراغم می آید.

 

15.در هر شرایطی آرامش خود را حفظ میکنم به جای پیکار با مشکلات

از تجسم خلاق خود بهره میگیرم من در برابر مسائل زندگی چون کوه

استوارم و همیشه پیروز میشوم.

 

16.من یقین دارم که خداوند در هر شرایطی به کمک من می آید و راه

درست را نشانم میدهد.

 

17.چون با خدا همراهم همه چیز ممکن و میسر است.

 

18.اگر دری بسته شود دری بزرگتر و بهتر گشوده میشود.

 

19.در هر وضعیتی جنبه مثبت آن را میبینم و میدانم که در دل هر

رویداد خیرو برکتی نهفته است.

 

20.من نیرومند و سرزنده ام و از انرزی و سلامت تابناک سر شارم.

تمام قسمتهای بدنم سرشار از نور الهی است.

برای سلامت کامل و شادمانی تابناک و بیکرانم سپاس میگزارم. 

 

 

http://sajjadatlas.blogfa.com