X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

حرفهای اصیل حرفهایی نیستند که برای شنیدن زده می شوند.حرفهایی هستند که برای زدن زده می شوند. نوشته های اصیل نوشته هایی نیستند که برای خواندن نوشته می شوند. نوشته هایی هستند که برای نوشتن نوشته می شوند... 
 
دکتر شریعتی