باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
 • یک همسایه خوب همراهی است که از روی پرچین به تو لبخند می زند اما ازپرچین عبور نمی کند و وارد حریم تو نمی شود
   
 • اگر دوستی بدون لبخند دیدی ، شاید نوبت توست که لبخند بزنی.
   
 • یک تبسم از اعماق روح فوران می کند و در تمام جهان پخش می شود. با شادی تو جهانی شاد می شود.
   
 • به خاطرتبسم توست که زندگی ات زیبا می شود.  
 • خیلی مواقع ما قدرت لبخند را دست کم می گیریم. یک تبسم کوچک آنقدر قدرت دارد که می تواند زندگی فردی را زیرورو کند.  
 •  لبخند زبان عشق است.
   
 • انسان واقعی در هنگام برخورد با مشکلات می خندد و از طریق شاد بودن انرژی لازم برای مقابله با نگرانی را بدست می آورد و شجاعتی چند برابر پیدا می کند.
   
 • همه انسان های به یک زبان می خندند. 
 • بچه ها چهارصد بار در روز می خندند و بزرگترها پانزده بار، چرا؟