X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

هرگاه پریشان شدی و اضطراب و ناآرامی وجودت را فراگرفت به دامان طبیعت برو و فقط به دنیای اطرافت خیره شو. خواهی دید که چند دقیقه بعد پریشانی و اضطراب ناگهان محو می شود و تو همانی می شوی که باید باشی ، یعنی یک دنیا آرامش!