X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

اگر در زاویه درست قرار بگیری حتی بزرگترین صخره ها را هم می توانی در مشت خودجای دهی