X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...

می دونستی اگه خداوند کیف پول داشت حتما عکس تو رو داخل اون قرار می داد ؟
می دونستی این خداست که هر بهار واست گلهای زیبا به نشونی دلت پست می کنه ؟

می دونستی این خداست که هر سپیده دم خورشید رو مهمون خونه ت می کنه ؟
می دونستی که خدا همیشه دستشو زده زیر چونه ش و داره به حرفات گوش میده ؟

می دونستی این قلب مهربونی که داری انتخاب خدا بوده ؟
اگه نمی دونستی خوب حالا که دونستی پس معطل نکن و با قلب بی همتات ازش تشکر کن ..
 

 

 

mquest.blogfa.com