باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
اموزنده از حضرت موسی

روزی حضرت موسی ( علیه السلام ) در کوه طور ، به هنگام مناجات عرض کرد :

 ای پروردگار جهانیان !

جواب آمد :

لبیک!

سپس عرض کرد : ای پروردگار اطاعت کنندگان!

جواب آمد :‌لبیک!

سپس عرض کرد :‌ای پروردگار گناه کاران !

موسی علیه السلام شنید :لبیک، لبیک ، لبیک!

حضرت گفت : خدایا  به بهترین اسمی صدایت زدم ، یکبار جواب دادی ؛ اما تا گفتم : ای خدای گناهکاران ،

سه مرتبه جواب دادی ؟خداوند فرمود : ای موسی ! عارفان به معرفت خود و نیکوکاران به کار خود و

مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند ؛ اما گناهکاران جز به فضل من پناهی ندارند .

 اگر من هم آنها را از درگاه خود ناامبد گردانم به درگاه چه کسی پناهنده شوند ؟

( قصص التوابین ، ص 198