X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی!...
زندگی تمام می شود

زندگی قصه ی پیرمردی یخ فروشیست که از او پرسیدند یخ هایت را چه کار کردی
گفت
نخریدند
نفروختم
تمام شد